Menu

Kernefortælling

Siden 1945 har Ubberud Idrætsforening (UIF) været centrum for sport i Ubberud. Her er man igennem årene mødtes på grusbanen, i klubhuset og i hallen for at dyrke først håndbold og siden fodbold, volleyball, badminton, petanque og gymnastik. Her mødes både børn, unge, voksne og ældre for at dyrke fælles interesser. Men UIF er meget mere end sport. UIF er fællesskab, venskaber og ambitioner.

Foreningen skaber et unikt mødested og fællesskab i lokalsamfundet på tværs af sportsgrene og aldre. Venskaber opstår og bibeholdes, når alle medlemmer er imødekommende og bidrager til foreningen, hvis sammenhold rækker ud over medlemmerne selv, og som gør, at tidligere medlemmer vender tilbage til Ubberud Idrætsforening.

UIF er også en ambitiøs klub. Vi vil skabe ordentlige rammer for vores idrætsudøvere, store som små. Det gør vi ved at favne bredden og støtte op om eliten, skabe muligheder for fællesskab samt afspejle lokalområdets ønsker og behov. Derigennem ønsker vi at have en vigtig rolle for lokalsamfundet og dets udvikling, sundhed og trivsel.

Og det er netop det, der er kernen i UIF – lokalsamfundet.

For i UIF brænder vi for sammenholdet og for at gøre en forskel i lokalsamfundet ved at bidrage til at skabe liv, aktiviteter, udvikling og samarbejde på tværs. Det sker igennem vores frivillige kræfter, hvor både medlemmer, trænere og alle bag kulissen i foreningen brænder for fællesskabet og yder en indsats. Det gør, at man uanset om man er født ind i foreningslivet eller netop er kommet til, føler at UIF er ’min klub’.

UIF er derfor en forening, der hylder ildsjæle, og som er bygget på en stolt historie og et lokalt afsæt. En forening, der byder alle velkomne, og hvor der skal være plads til alle interesser og niveauer. Her trives breddeidrætten samtidig med, at der pustes liv i eliten. Men vigtigst af alt, puster UIF liv til det lokale fællesskab.

Temaer
• Fællesskab
• Imødekommenhed
• Ambitioner
• Det lokale liv

Luk