Menu

Æresnålemodtagere

Svend Hansen, Henning Jespersen, Henning Muldager

1995: Jørgen Madsen 1, Svend Åge Nielsen, Preben Thorsen, Henning Christiansen

2005: Finn Lundahl, Stig Frandsen

 

2010     Ove Nellemann

Ove du har været med i UIF i rigtig mange år. Du startede i fodboldafdelingen, hvor du var holdleder for et seniorhold som fungerede som et telefonhold med hvad der på det tidspunkt fulgte af telefonopkald når der skulle stilles hold. Det startede i 1981og de næste 6 år gik med at servicere holdet. Fra 1992 og 6 år frem var det et ungdomshold som fik glæde at din indsats som holdleder.

Den 12-03-92 bliver du hovedformand. Du skulle overtage posten efter Preben Thorsen, som havde været hovedformand i 9 år. Du har hermed siddet som formand i ikke mindre end 23 år, og det er ret fantastisk.

Foreningen bliver som bekendt 70 år i april 2020

Det har været en stor fornøjelse at arbejde samme med dig, i alle disse år. Jeg vil måske næsten sige, at du har været en rigtig dygtig formand.

Jeg blev sekretær / næstformand i 94, John blev kasserer i 2006, så vi har haft mange dejlige stunder sammen.

Vi har ikke altid været enige i vores beslutninger, men sådan er demokrati jo også. Der gives og tages i kampens hede….

Det er ikke mødeudgifter, vi kan klandre dig for, for vi har måske kun holdt 2 – 3 møder pr år, resten er foregået på telefon og mail. Dem har der til gengæld været rigtige mange af. Især i de seneste 3 – 5 år, er der blevet mere og mere af denne form for samarbejde / mødeform.

I den forgangne tid, har du skulle samarbejde med ca. 17 forskellige afdelingsformænd.

I flere omgange, har du været inde over, en tilbygning af hallen i både Korup, nu i Ubberud.

Du har lagt et stort arrangement, især her i sidste omgang, med at få vores nye halprojekt op at stå.

Resultatet er snart klar til at blive taget i brug, vi må sige at vi som IF har givet og taget med halbestyrelsen, og det siddende udvalg.

Vi håber du lige giver et nap med her til sidst, så projektet bliver gjort færdigt i henhold til vores ”helhedsplan” for området.

Tak Ove, for alt det du har gjort for UIF, vi håber meget at du får nogle rigtig gode år, sammen med Ellinor, børn og børnebørn, at vi selvfølgelig stadig ser der på banerne, og i det nye hus, når det står færdigt.

 

2011     Bente Hansen

Bente startede i daværende fodboldafdelings støtteafdeling i 1991.

Med til arrangerer kørsel og meget andet praktisk arbejde for ungdomsholdene.

Med i foreningens støtteafdeling fra 1992 til 2002.

Det var de årlige begivenheder med bankospil og julemesse som havde gavn af Bentes indsats.

I 1993 blev Bente valgt til forretningsudvalget med titel af næstformand / referent lige siden har udført arbejdet med engagement og stor dygtighed.

Bente største indsats i foreningen er ubetinget som ungdomsformand i fodboldafdelingen, hvor hun lige siden 1998 har ydet en kæmpeindsats. Det vil være svært at nævne alle opgaverne som Bente har påtaget sig, men nævnes skal.

  • Tilrettelæggelse af ungdomskampene med besked til udehold og skaffe dommer.
  • Den vanskelige opgave med fordeling af omklædningsrum og baner.
  • Arrangør af utallige ture for ungdomsspillerne bl.a. til Holland og Sverige.
  • Primus motor ved de årlige trekantstævner både med arrangerer kørsel og ophold når Ubberud skulle på besøg og ikke mindst kæmpearbejdet når man selv skulle afholde stævnet.
  • Hun har også givet et nap med når den årlige sommerfest skulle afholdes.
  • Bente har endvidere repræsenteret foreningen ved repræsentants skabs møder og lignende.

Bentes indsats er ikke gået upåagtet hen, for hun har modtaget hæderstegn fra Dansk Boldspil Union i 2011 fik hun Erik Hansens ungdomsleder pris og fra Fyns Boldspil Union i 2008 fik Bente unionens sølvnål.

Bente arbejde i foreningen har smittet af på familien. da manden har lavet meget praktisk arbejde og børnene været aktive som regnskabsansvarlig - og dommer til utallige ungdomskampe.

Os som har været så privilegerede at arbejde sammen med Bente, har også nydt godt af Bentes dygtighed og store engagement, hvad enten det drejede sig om praktiske opgaver eller ved afholdelse af møder.

Nævnes skal også det gode humør og positive indstilling som er kendetegnende for Bente, om end tålmodigheden bliver sat på prøve, når alle ikke holder aftalerne. 

 

2013     Winnie Jørgensen

Winnie har været bosiddende i området næsten hele hendes liv.

Hun har været særdeles aktiv med sport lige fra barnsben hvor det var gymnastik og fodbold som havde glæde af Winnies iver og engagement.

Som voksen fodboldspiller var hun en af de bærende kræfter på Ubberuds Fyns seriehold gennem mange år

Hun blev som mange andre involveret i lederarbejde som hjælpeinstruktør i gymnastikafdelingen. De første år var det de små gymnaster som havde glæde af Winnies dygtighed og glæde når hun var i vigør som træner.

UIF’ s ledernål blev tildelt til Winnie i 1985.

De følgende år har Winnie været instruktør for mange forskellige hold, hvor hun har sørget for at holde hjælpeinstruktørerne til ilden og at gymnasterne også fik lært en masse gymnastik. Gennem hendes arbejde i fritidsordningen på Ubberud Skole har hun også sørget for at få mange børn til at komme til gymnastik og gøre reklame for UIF i forhold til elever og forældre på skolen.

UIF’ s sølvnål blev tildelt til Winnie i 2001

De senere år har det været de voksne som har haft glæde af Winnies evner, idet hun har ledet Zumba hold i flere sæsoner.

Hendes børn har også været særdeles aktive i UIF både som aktive og som ledere.

 

2014     John Marker Pedersen

John spillede badminton i ungdomsårene.

Startede med trænergerning i fodbold 1985,

John fik ledernål 1990.

Derefter yderligere et par år som træner.

Holdleder i fodbold i mange år.

Aktiv fodbold og volleyball spiller gennem en årrække.

Tilbage til lederarbejde i 1999

Fodboldbestyrelse 2001 til 2003 bl.a. som formand.

Med til at arrangere de succesfulde indstævner for fodboldungdom.

Initiativtager til nedsættelse af ungdomsudvalg.

Medvirkende til fodboldafdelingens deltagelse på Midtfyns Festivalen, hvor John

blandt andet fandt personale, og tilrettelagde arbejdsgange.

Siddet i utallige udvalg.

Har været med i UKB udvalget, som byggede til hallen fra 2010 – 2016

Foreningens kasserer siden 2007, ville gerne været stoppet som kasserer i 2019, men da forretningsudvalget ikke kunne finde ny kasserere, forsatte John, stopper som kasserer i 2021

 

2015     Leif Brun

Om nogen er en UIF’ er må det være Leif.

Leif startede allerede som 5-årig med at spille fodbold. Det foregik som regel i baghaven til forældrenes hus, idet der dengang kun var en enkelt bane i Ubberud, det som i dag er vores grusbane.

Gennem ungdomsårene var han en af de bærende kræfter på de forskellige hold og med hans evner og flid skulle ambitionerne selvfølgelig prøve af.

Det blev til nogle år i OB, men heldigvis vendte du hjem som senior, og her var du gennem mange år en markant og dygtig spiller på vores 1. hold.

Havde vi andre hold overhovedet?

Efter seniortiden fik de mange oldboys/veteranhold glæde af dig Leif, hvor du ofte spillede flere kampe om ugen på forskellige hold.

Også det krævende job som holdleder har du varetaget, så du ved om nogen, hvad det indebærer, og især når sidste øjebliks afbud tikker ind, af telefonopkald og SMS’ er når der skulle stilles hold.

Hvervet som ungdomstræner begyndte i 1972, og i 1978 var det damerne, der fik glæde af den gode træning og det store engagement fra din side.

I 1986 blev du medlem af ungdomsudvalget, lige til år 2000, var du i bestyrelsen og træner for mange hold.

Leif har også i en årrække været formand for indendørsafdelingen. Her var du formand fra 2001 til 2007 med, hvad det indebærer af arbejde, finde trænere og selv træde til, når det ikke lykkedes eller når der var afbud.

Gennem nogle år var der samarbejde med en klub i Bremen, hvor de var på besøg hos os, og hvor vi også har været på genbesøg og det har du Leif selvfølgelig også været med til at arrangere.

Gennem sit arbejde har Leif også tænkt på UIF, da der er blevet tegnet sponsorater og foreningen er blevet tilgodeset på mange måder.

Du har haft bopæl i Korup og Lumby, men altid vist hvor du hørte hjemme, når det gjaldt fodbold. Nu har du heldigvis bosat dig i området sammen med fru Lotte, så der er god mulighed, for at følge med i de forskellige hold Ubberud nu har.

Leif fik ledernål før 1980 og sølvnål i 2002 og han blev Årets UIF’ er i 2002.

Du har haft bopæl i Korup og Lumby, men altid vist hvor du hørte hjemme, når det gjaldt fodbold. Nu har du heldigvis bosat dig i området sammen med fru Lotte, så der er god mulighed, for at følge med i de forskellige hold Ubberud nu har.

 

2015     Per Andersen

Per har altid været et stort aktiv for fodboldafdelingen i vores Idrætsforening.

lige fra barnsben, og de vel næsten efterfølgende 50 år, har du betrådt Ubberuds baner, hvor du vel først her den kommende tid har droslet en lille smule ned, også på banen.

Og så er du selvfølgelig også med på sidelinjen, når vores senior og mange andre hold spiller.

Du startede tilbage i 70’erne med at træne ungdom sammen med Michael Larsen og John Marker, holdt derefter en pause med trænergerningen, men heldigvis blev trænergerningen genoptaget igen.

Du trænede ungdom fra 2003 til 2014, hvor du startede med at have poder, sammen med din datter Michelle, men stoppede dog med trænergerningen efter at have trænet U13 drengene, såvel udendørs som indendørs.

Du var holdleder fra 1999 til 2004 for oldboys, men har vel i alle årene herefter, været behjælpelig som holdleder.

Du har været i fodboldbestyrelsen fra 2001 til 2006

Du fik 5 års nålen i 1981 og I 2002 fik Per Sølvnålen.

Endvidere er du blevet kåret som årets UIF’ er i 1988 og i 2000.

Ganske imponerende, godt gået og fuld fortjent

Også gennem dit arbejde, har du været klubben en stor hjælp, idet du har været med til at give UIF, mange muligheder for gode og fordelagtige indkøb.

Gennem mange år har fodboldafdelingen haft en årlig tur til Fjelstrup, her har du Per, sammen med fru Bente, deltaget i 25 år eller mere, og det er også dig Per, der har stået for alt det praktiske med at arrangere turene for Ubberud deltagere.

Jeg har selv været med og det var sgu da - en - stor – fest.

Tilbage i 80’erne var du med til at oprette, det første sponsorudvalg for seniorafdelingen. Det var sammen med Bent Jespersen, Henrik Lehm med flere.

Du har altid været gul i hjertet, men har, som mange andre, stadig meget svært ved at komme over åen….

 

2016     Anne Marie Sørensen

Gymnastik har altid været i bevægelse og udviklet sig med nye aktiviteter og i 1995 var Callenetic nyt og her var UIF heldig med at få fat i Anne Marie som en kompetent instruktør. Hun var også underviser på et hold med silkemaling som daværende husflid forening afholdt.

Anne Marie har været involveret i mange andre ting, alle med det formål at hjælpe og være opmærksom på udviklingen. Hun har afholdt kurser for mennesker i krise og så hun været tovholder på daghøjskolens grønne linje.

Medvirkende til at Anne Marie startede som instruktør, var givetvis hendes søn Rasmus og hans kæreste Trine som allerede var instruktører i gymnastikafdelinger.

Rasmus var i flere år en habil fodboldspiller i Ubberud.

Efter de første 10 år som instruktør fik Anne Marie sølvnål i 2005.

Gymnastikafdelingen havde i mange år haft et motionshold og her havde Anne Marie i flere år været vikar for holdets instruktør. Da instruktøren i 2008 måtte stoppe på grund af sygdom, overtog Anne Marie tjansen som instruktør med fortsættelse til 2015 hvor holdet blev opløst.

Anne Marie er top energisk, og alle de år hun har undervist i Callenetic, har hun haft samme musik, så hvis man hører musikken i radioen, når man er hjemme, er det lige før man står og laver øvelser.

De mange kursusdeltagere som har deltaget i Astruplunds kurser, har givetvis også nydt godt af Anne Maries energi og livsglæde.

Bed og Break fast er der også blevet tid til, og her har Ole været involveret i stor stil. Heldigvis er der mange faste kunde med lange ophold, og de kræver ikke så meget som

hvis der kommer nye kunder hver dag.

2019     Garvis Carlson

Efter opstart i blandt andet Marienlyst, fandt han endelig en klub der kunne rumme dette lille, store menneske.

Denne volleyball sportens ”enfant terrible” dyrker gerne en heftig diskussion med dommerne, specielt hvis der dømmes dobbeltslag på HANS hævning.

Han vogter også volleyball sportens hedengangne etik, fra en tid, hvor der endnu var tydelig forskel mellem boldhåndtering i håndbold og volleyball.

Han er – trods en fremskreden alder – stadig en smidig repræsentant for sin sport og har sit helt eget en/to hånds repertoire af gakkede slagvarianter.

Garvis er – trods sin lille størrelse – et kæmpe aktiv for seniorvolleyball i Ubberud. Han sørger, for at rigtig mange ting omkring holdene fungerer. Holdkontakt, haltider dommerpåsætning, koordinering af ”fulde hold” til kampe mm. Seniorvolley havde i Ubberud ikke eksisteret den dag i dag uden Garvis store, vedholdende og kompetente indsats.

 

2023     Addie Lundahl

Addie har haft mange kasketter på i sin tid i foreningen, holdleder, træner, madmutter, nøgledame, praktisk gris - you name it! Jeg vil derfor gerne anerkende hendes mange år i foreningen og hermed uddele en æresnål som tak for arbejdet!

Vi siger tak til Addie for hendes hårde arbejde!

Luk