Menu

Sølvnålemodtagere

1985    Jørgen Madsen 1., Hans Peter Pedersen, Johannes Christiansen, Aage Andersen, Henning Muldager, Bente Jespersen, Svend Åge Nielsen

1992     Jens Breum Christiansen, Lis Muldager

1995     Stig Frandsen, Ilse Christiansen, Eva Nielsen, Henrik Christiansen, Jørgen Madsen 2, Finn Lundahl

1996     Jørgen William Knudsen

2000     Ove Nellemann

2001     Winnie Jørgensen, Addie Lundahl

2002     Per Andersen, Leif Brun, Susanne Muldager

2003     Bente Hansen

2005     Anne-Marie Sørensen, Gerda Munk, Alice Rasmussen

2009     Mariane Sliwa, Garvis Carlson

2010     John Marker

John startede med trænergerning i fodbold 1985, ledernål 1990.

Derefter yderligere et par år som træner. Holdleder i mange år.

Aktiv fodbold og volleyball spiller gennem en årrække. Tilbage til lederarbejde i 1999. Fodboldbestyrelse 2001 til 2003 bl.a. som formand.

Med til at arrangere de succesfulde inde stævner for fodboldungdom.

Initiativtager til nedsættelse af ungdomsudvalg.

Medvirkende til fodboldafdelingens deltagelse på Midtfyns Festivalen.

Siddet i utallige udvalg. Foreningens kasserer siden 2007. John stoppede som kasserer i 2021.

 

2010      Carsten Rasmussen

Startede med trænergerning i fodbold 1982, ledernål 1987. Årets sportsmand 87. 

Aktiv fodbold og volleyball spiller gennem en årrække.

Med i fodboldbestyrelse fra 1994, formand 95 + 96. Årets UIF’er i 95

Fodboldbestyrelse 2005 – 2009

Drivkraft i forbindelse med anlæggelse af pode bane udført af mange frivillige.

Forældreforening i volleyball fra 2006 –

Altid været klar til at yde en indsats                                   

 

2010     Stig Rasmussen

Stig har været aktiv fodboldspiller lige fra miniputtiden og senere har volleyball også været spillet. Indenfor fodbold blev han årets sportsmand i 1990, hvor han endvidere startede som træner.

Bestyrelsesarbejde indenfor blev varetaget i årene fra 1998 til 2000 og igen fra 2007, hvor de nuværende arbejdsområder er varetagelse af arbejdet med senior fodbold. I 2 år fra 2005 blev trænergerningen udført for 2. seniorhold.

Stig har været primus motor med oprettelse af sponsorudvalg i 1998 og lige siden har udvalget nydt godt af Stig indsats.

Ved arrangementer som fodboldstævner og sommerfester hvor der er behov for praktisk hjælp og nogen som har forstand på at rejse telte og lignende har Stig ydet en stor indsats gennem mange år.

 

2010     Carsten Bahr

Carsten blev Årets spiller i 1994, har været i fodboldbestyrelsen fra 1998 til 2003, hvor han blev klubbens kontingent, opkræver og økonomiansvarlig, samtidig var Carsten repræsentant for seniorafdelingen, var med til at starte sponsorudvalg op, ved ikke lige hvad år det er. Suppleant til bestyrelsen 2004 – 2006. Carsten var også en af hovedkræfterne, de år vi deltog i Midtfyns festival, hvor han lavede alle vagtplaner.

Carsten har været foreningens revisor siden 2011.

 

2013     Lise Lotte Nielsen

 

2014     Kurt Sørensen

Kurt Sørensen begyndte som ungdomstræner i 2002 og var ungdomstræner i 5 år, startede som miniputtræner med bl.a. Jonas Korsgaard, og Martin Lillesø, som i dag spiller senior, så Kurt må jo have gjort noget godt som ungdomstræner.

I 2006 startede Kurt som holdleder for 1. senior, et var dengang Vandy Thorsen var 1. hold træner.

Kurt har i alle 8 år været en elsket holdleder, gør utroligt meget for ”drengene”. Han er deres far.

Kurt henter spillertøj, overtrækstøj, håndklæder og nok flere ting, til hver udekamp, da Kurt havde den ”gamle” bil, gjorde det ikke noget at køre rundt med alt det, men som det første Kurt sagde, når nu jeg får nu bil, så er det slut med at køre med alle de tasker, der må være andre som kan tage det med, men hvordan er det så blevet, jeg tror at taskerne hurtigt kom ind i den nye bil.

Hvem rydder op i omklædningsrummet efter kamp, ja det gør Kurt, for spillerne kan ikke finde ud af at smide vasketøj i kurvene, det når ikke længere end til gulvet. Altså senior I er voksne.

Senior spiller I skal passe godt på Kurt, han skal holde i rigtig mange år, tænk på det er jo ikke sikkert der kommer en ny holdleder, som vil lave så meget som Kurt gør.

 

2014     Anders Brink

Anders begyndte som ungdomstræner i 2002, som drengetræner sammen med Thomas Øbro.  På holdet dengang var blandt andet, Tornehave, Peter Rosenbæk, Morten Hansen, Emil Magaard, Christian Jacobsen.  – Kylle

Anders var træner i 3 år, holdt så en pause på 2 år, kom så tilbage i 2008 hvor han blev pigetræner U7 til U10 sammen med Anja Martinussen.

Anders har været træner, for de små spiller siden. Det kunne jo godt være, grunden til at have de små fodboldspillere, da Anders er et stort legebarn.  

Anders stoppede som ungdomstræner til sommerferien 2014.

Samtidig så har Anders været med til at planlægge sommerfesten i mange år. Hvis der er kommet nye ideer, så har Anders altid sagt, ingen problemer det ordnes.

Anders har desuden været formand for indefodbold fra 2009 til 2019

 

2015     Lars Breum

Lars startede med fodbolden, i en tidlig alder, da der var mange gode spillere, på samme alder, opnåede Lars´ hold, mange fine resultater gennem ungdomstiden. Efter et par afstikkere, har Lars også spillet seniorfodbold i Ubberud. I forbindelse med studier og arbejde på Institut for Idræt på Syddansk Universitet, var det oplagt at involvere Lars i trænergerningen, det han gjort i mange år. Når der er afholdt fodboldskoler i Ubberud, er det med Lars som ankermand. Som i hans egen ungdomstid, er det opnået gode resultater, for de hold som han træner.

Indendørs fodbold har også haft Lars’ bevågenhed, her han været engageret træner, og med i bestyrelsesarbejde i flere år.

Ubberud Hallen har haft ledige timer søndag eftermiddag, her så Lars muligheden, for at starte en ny aktivitet, hvor hele familien kunne komme, og dyrke forskellige idrætsgrene. Familieidræt har nu været i gang nogle år.

Ubberud Idrætsforening og Ubberud Hallen, har gennem mange år, arbejdet med tilbygningsplaner til hallen.

Her kom Lars med i initiativgruppen i 2011, her har han ydet en kæmpe indsats til dags dato. I forbindelse med stadige arkitekthonorarer til skitseprojekter, tog Lars sagen i egen hånd og lavede en skitse og beskrivelse af byggeriet. Efter et utal af møder, hvor Lars deltog, kunne projektet endelig realisere i 2014, med færdiggørelse i 2015. Det endelige byggeri, har mange sammenligninger med skitsen fra Lars.

Så var der gjort en stor indsats, for indendørs fodbold og både Ubberud Skole og idrætsforeningen, havde ønske om flere aktivitetsmuligheder udendørs. Her har Lars været tovholder, i forbindelse med anlæggelse af en multibane. Til start var det med ansøgninger, til fonde og andre interessenter, da midlerne var til stede, har Lars taget en tørn med koordinering, af det praktiske arbejde, i forbindelse med anlæggelse af multibane.

En ny form for fodbold er futsal, her har Lars, også været en af igangsætterne.

Lars har ydet en kæmpe indsats, med trænergerning, start af nye aktiviteter, deltagelse i udvalg, hvor hans kompetencer, ildhu og initiativ har været værdsat. Når der er samarbejde med Lars, foregår det altid med godt humør, og en positiv tilgang til opgaverne, hvor det er at se mulighederne, ikke begrænsningerne.   

 

2015     Steen Kjeldsen

Startede med bestyrelsesarbejde i 2002, i forbindelse med drengene spillede fodbold.

Holdleder for flere hold, trådte til som træner når det kneb.

Ved start af Korup Ubberud FC, var Steen en af ankermændene og en af drivkræfterne, mens samarbejdet kørte og med til at beslutte ophør af samarbejdet.

Formandsmandsposten i fodboldafdelingen, har været besat af Steen i perioden fra 2004 til 2007 i 3 år. En af opgaverne, i forbindelse med formandshvervet, var at få uddelegeret arbejdsopgaverne så meget som muligt, så flere blev involveret i fodboldafdelingens drift. Alting lykkedes dog ikke, så der var stadig masser af opgaver for formanden.

Også som aktiv, har Steen været, en af de bærende kræfter, på forskellige hold og godt inde i oldboys tiden, kunne Steen ses på 1 holdet så sent som 2006.

Der var en masse uskrevne regler i afdelingen, for at nye spillere og deres forældre, kunne blive bedre informeret, blev der blandt andet udarbejdet Mad og Alkoholpolitik, Pædofilipolitik, Information til forældre til ungdomsspillere.

Fodboldafdelingens sponsorudvalg, har også haft glæde af Steen arbejdsindsats, samt hans gode forhandlingstaktik, når det gjaldt indgåelse af sponsorkontrakter.

Steen stoppede i fodboldafdelingen i 2012, i forbindelse med videre uddannelse og arbejde i Svendborg. Det varede dog ikke længe, inden han sagde ja, til at være med i initiativgruppen, som arbejdede med tilbygning, til Ubberud Hallen.

Da det arbejde næsten var fuldført, blev Steen i 2014, valgt til hallens bestyrelse. Fra april 2015 som formand for Ubberud Kultur- og bevægelseshus.

 

2018     Sanne Brink

Sanne Brink er et stort aktiv for Ubberud IF. Sanne har siddet i fodboldbestyrelsen i 5 år, har fået foreningens ledernål for dette. Sanne har al bogføringen af udgifter for fodboldafdelingen, i den periode hjalp hun hovedkassereren.

En meget stor tid, går med medlemslister for fodbold og opkrævning af kontingent, eller manglende indbetalinger.

De senere år har Sanne også opkrævet kontingent for foreningens andre afdelinger.

Sanne har også i mange år, lagt et kæmpe arbejde i planlægning og afvikling af sommerfesten.

Sanne blev også kåret som årets UIF’ er i 2014.

Sanne har hjulpet kasseren, med bogføring, dette stoppede i 2021.

 

2019     Jim Holm Hansen

Her er en, der fandt en klub, der kunne rumme denne til tider hårrejsende personlighed.

Forkærligheden for volleyballsporten er i dag ligeledes fordelt mellem at spille og dømme. Han deler 60+ generationen med Garvis og samtidig også hæver pladsen på seniorholdet. Når ting bliver for gråt, forudsigeligt eller kedeligt kan man trygt regne med at der er en vanvittig idé inde bag hans karakteristiske hårpagt. Så skal vi lige lave østtysk træning, trillebør – øvelser eller andet godt. Han vælger også ofte de sværere hævninger på de tvivlsomme modtagninger han må arbejde med. Hvis det går godt er han genial – hvis det går skidt skal modtagerne oppe sig.

Jim har også haft en stor aktie i, at der stadig er seniorvolley i Ubberud, selvom vi kæmper med hans dommergerning i for hold til deltagelse i kampe, så går han 100% ind i det når han spiller. Der er altid en hjælpende hånd at hente – et godt råd – og en forklaring af de volleyregler der er gældende – også efter at boldene ikke længere er hvide.

Jim har ofte en forudsigelse, der holder stik. Som for eksempel en forudsigelse i et afgørende sæt i Aabenraa, hvor han ved stillingen 10-14 i afgørende sæt tørt konstaterer, at vi mangler 6 point. Dem server jeg hjem. Så sagt, så gjort.

Sådan er Jim – heldigvis.

 

2019     Morten Alm sølvnål

Så satte man en eksil – sønderjyde til – gennem de sidste ca. 15 år – at inddrive kontingenter.

Først med girokort – nu med ”kreditkort”.

Selvom enkelte kontingenter gennem tiderne har være svære at inddrive – og indsatsen har været afspejlet af private og arbejdsmæssige svingninger, så er klubben stadig solvent.

Volley ball afdelingen er ikke så stor længere, men Morten klarer stadig kontingent betalingen og opfølgning på regnskabet.

 

2019     Michael Moresco

Startede som fodboldspiller i klubben i 1967.

Igennem mange år spillede Moresco i UIF, men søgte også udfordringer i B1913 som drenge og junior/ynglinge spiller.

Kom tilbage til klubben, og spillede som senior i en periode.

Træner karrieren startede allerede i 1977 som pigetræner.

Moresco trænede senior i 2005 og igen i 2012 og 2013.

Senere blev han valgt ind i bestyrelsen som næstformand i ungdomsafdelingen, hvor han samtidig trænede drenge holdene. Moresco var i bestyrelsen fra 1999 til 2003

Efter en del år i bestyrelsen blev han udnævnt til sportschef for ungdomsafdelingen.

Sluttede af med at træne dame senior spillerne i gennem flere år.

Moresco blev valgt som hovedformand i 2015, sluttede sin karriere i idrætsforeningen som hovedformand i 2021.

 

2019     Ida Månsson

Ida har været her altid, dejligt at der er nogle som bare bliver ved og ved.

Begyndte at være instruktør i 2006.

Det har altid været børnehold, som pågældende har været instrktør på.

Når vi nu har sådan en fin opvisning i dag, kan man godt forstå at det er dejligt at have med børn at gøre, men hold da op hvor må ens tålmodighed stå sin prøve en gang imellem.

For nogle år siden overtalte Forretningsudvalget Ida til at få et hold voksne mænd og damer, ja det er vist en del pensionister på holdet.

Men de har det dejligt, får hele kroppen rørt, og som nogle siger, de har haft en anden instruktør tidligere, der var det ikke nødvendigt at gå i bad, for man svedte ikke, men nu så sveder man rigtig meget, så bad er det første man skal efter træningen.

2023     Kasper Albrechtsen

Kasper Albrechtsen modtager sølvnålen ved årsmødet 14. marts 2023 som belønning for en mangeårig indsats for klubben på en række forskellige positioner. Kasper Albrechtsen har været medlem af klubben i mange år og derudover bl.a. også træner, ungdomstræner, indefodboldtræner og bestyrelsesmedlem i en årrække. 

2023     Frank "Albani" Andersen

Frank Andersen har det som vi vil betegne som en livstidskontrakt med Ubberud med egne ord. Han har gjort et utroligt stort stykke arbejde med sammenlægningen af KUBK. Han lægger mange timer i hans arbejde som træner og holdleder og selv om man står udefra mærker man hans passion. 

Også med det årlige krudtsalg er Frank synlig! Han står klar i december og sælger på livet løs til alle dem der kommer forbi i Krudtteltet.

Vi siger tak til Frank for hans hårde arbejde!

 

 

 

 

Luk