Menu

Hall of Fame

Hvert år uddeler Idrætsforeningens afdelingsbestyrelser Ledernåle, Sølvnåle og Æresnåle til udvalgte medlemmer, der har ydet en særlig indsats for klubben. Nålemodtagerne er nogle af klubbens største ambassadører!

Ledernåle (5år):
Uddeles til medlemmer der har været aktive trænere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og/eller udvalgsmedlemmer i UIF i sammenhængende 5 år. 

Sølvnåle (10 år):  
Uddeles til medlemmer der har været aktive trænere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og/eller udvalgsmedlemmer i UIF i sammenhængende 10 år. 

Æresnåle (15 år):
1: Uddeles primært til medlemmer der har været aktive trænere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og/eller udvalgsmedlemmer i UIF i sammenhængende 15 år. 

2: Uddeles sekundært til særligt udvalgte personer, der er blevet indstillet af medlemmer i UIF fordi vedkommende har gjort noget helt særligt for klubben. Indstillingen vurderes og besluttes på et hovedbestyrelsesmøde. 


Tak til alle jer!

LEDERNÅLE-MODTAGERE

SØLVNÅLE-MODTAGERE

ÆRESNÅLE-MODTAGERE

Luk